Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.02.2018 17:49 - АВАНГАРДНО ПРОУЧВАНЕ ПОКАЗВА КАКВА Е ВЕРОЯТНОСТТА "ПРА"-БЪЛГАРИТЕ ДА СА БИЛИ ТУРКОМОНГОЛИ Автор: shtaparov
Автор: nikikm Категория: Политика   
Прочетен: 148 Коментари: 0 Гласове:
1АВАНГАРДНО ПРОУЧВАНЕ ПОКАЗВА КАКВА Е ВЕРОЯТНОСТТА "ПРА"-БЪЛГАРИТЕ ДА СА БИЛИ ТУРКОМОНГОЛИ

02.02 10:37

 
АВАНГАРДНО ПРОУЧВАНЕ ПОКАЗВА КАКВА Е ВЕРОЯТНОСТТА "ПРА"-БЪЛГАРИТЕ ДА СА БИЛИ ТУРКОМОНГОЛИ


   Проучване от подобен тип не е правено досега: това е първото. Подбрани са 10 основни групи от факти и исторически данни,въз основа  е преценен процентът вероятност дедите ни да са били средноазиатски тюрки или другорасови монголи.

  Туркомонголите са или тюркскоговорящи народи от монголоидната раса,или полуевропеидни тюрки с висок процент на монголоидния примес (метиси),за каквито бяха обявявани дедите ни. Нарочно употребявам измисления от тюрколозите ненаучен термин "тюркомонголи",понеже оригиналните пратюрки са безспорни 100-процентови европеиди,но никой казионен художник не рисува древните Българи като такива.

  Данните,по които изчисляваме процента вероятност са следните:

1. По исторически (изворови) данни- 0%. Няма нито един древен,най-малко пък съвременен на "пра"-Българите исторически извор,който да ги свързва с тюрки,турци,средноазиатци,манджури,монголи,афгани или китайци- НИТО ЕДИН! Единственият "извор",които претендира за такова нещо е фолкисторическата компилация "Джагфар тарихи",писана от руски тюрки към средата на ХХ век. Дори да е имало оригинален древен извор,на който са базирани изнесените в тази книга "данни",той е старателно укрит от очите на света а на нас се дава да четем едно писание от трета ръка чийто автор е наш съвременник и не разполага дори с два реда оригинален древен текст,на който да се позове!

  В едно съчинение на тюркския писател Махмуд ал Кашгари ("Сборник на тюркските думи",XI в.) има карта на тюркските народи а в тази карта според някои спекуланти Българите били сложени сред народите,говорещи тюркски език. Това обаче е груба лъжа базирана на факта,че всички надписи в съчинението са на арабица и на туркоарабски език,поради което е недостъпно за масово ползване и "информацията" не може да бъде проверена от неспециалист. Истината е съвсем друга: в картата на Кашгари освен тюрки са отбелязани няколко съседни на тюрките народи като руси,сувари,Българи (очевидно Волжки) и египтяни без да се казва,че те говорят на тюркски език. Сборникът на Кашгари напоследък вече не се приема като "доказателство" за тюркизма на Българите понеже,ако приемехме тяхното споменаване в картата като такова щеше да се наложи да приемем,че руснаците и египтяните също са част от народите,имащи тюркски произход и говорещи тюркски език а това е един очеваден абсурд,който ако не друг поне руснаците не биха позволили да бъде тиражиран по техен адрес!

2. По данни на стопанската история- 0%. Тя установява,че в културно и битово отношение древните Българи не са имали нищо общо с тюркомонголите- няма юрти,няма номадски станове,нито примитивно чергарство: има градове,земеделие,бани с канализация,каменни храмове и добре развито занаятчийство.

3. По генетични данни- 2%. Това е усреднения процент на средноазиатски монголоиден ген,който установява у "пра"-Българите световната генетична наука и той не е по-голям от същия процент сред англичаните,французите и шведите,но е по-малък от процента на монголоидните гени в Русия.

  "Тюркомонголския" компонент е лесно обясним с един древен обичай: някои източноскитски племена от най-стари времена обичали да предлагат своя жена на всеки новодошъл в племето им гостенин,за да се покажат любезни до максимална степен с него- това е начинът,по който този ген се е явил в кръвта на някои от Българите. Неговото количество обаче е толкова малко,че не си струва изобщо да бъде коментиран,ако не бяха напъните да бъдат обявени всичките ни деди за такива!

  Не е изключено всички тюрки да са образувани по този начин- чрез смесване на Скитски жени със средноазиатски "монголски" (респективно "мангалски") мъже. Някои потомци на такива смесени "бракове" били отхвърляни от Скитското общество и принуждавани да живеят свой собствен живот като отделни племена в източноиранската Скито-тохарска област Тарим (Туран,Турфан,Турхан),чието име накрая приели а местните Скити,останали малцинство постепенно се изтеглили на запад и отхвърлили вредния за обществото им обичай.


                               image
4. По езикови данни- 2%. Бих казал,че този процент дори е завишен но това по усреднени данни е делът на паралелите,които може да се открият между езика на "пра"-Българите и езиците на тюрки и монголи. Неоспоримите "пра"-Български имена и думи,с които разполагаме до момента имат дори още по-малко паралели с тюркомонголските,понеже част от тези паралели се дължат на арийско-персийското влияние в тюркските езици.

  През последните 20 години западните учени са казали нещо ново по въпроса: те са извадили езика на "пра"-Българите от групата на тюркските езици в която го класифицират руските "историци" понеже са разбрали,че той няма нищо общо с езика на туркомонголите.

5. По антропологични данни- 2%. Монголоидните признаци,на които толкова държат тюрколозите се срещат у "пра"-Българите в невероятно нисък процент и дори не са застъпени навсякъде а само на отделни места,като липсата им другаде коригира процентите до два.

6. По данни на Българския календар- 2%. Проучванията сочат,че от всички календарни термини на Българите само четири имат паралели с подобни термини в тюркомонголските езици,но те са общи паралели за индоиранските езици,поради което не може да бъдат еднозначно обявявани за тюркски или монголски а по-скоро са източноирански думи,които туркомонголите са приели от живелите заедно с тях Скити. Грубите несъответствия в представената от тюркските версии владетелска хронология намалява още повече този процент. Един от сериозните минуси в случая е заради това че животинския циклов календар,ползван от тюркомонголи и китайци е будистки т.е. Скитски (индоевропейски) и в него няма почти нищо,което да го прави изконно тюркомонголски.

7. По археологически данни- 1%. Професионалните археолози добре знаят че между всички "пра"-Български артефакти,откривани при редовни проучвания няма и 1%,които могат да се свържат безкритично със средноазиатските тюрки или монголи.

8. По хронологично-географски данни (за време и място)- 0%. Хронологичните времеви отрязъци,от които са първите данни за присъствие на древни Българи на историческата сцена се разминават със съответните данни за средноазиатските туркомонголи с няколкостотин години и то при положение,че в проучването  дори не сме включвали антични Български племена Болги,Белги,Булензии,Пелгари,Кидарити и пр.

9. По фолклорно-етнографски данни- 0%. В запазения Български фолклор и в етнографско отношение (облекло,бит,домашна среда,занаятчийство и пр.) няма съвършено никакви остатъци дори от минимално тюркско,монголско или средноазиатско влияние.

10. По религиозни данни- 0%. Всички безспорни сведения,които има досега за древните Българи говорят,че те вярвали в Седемте основни класически богове- Слънце,Земя (Луна),Марс,Хермес,Венера,Зевс (Юпитер) и Сатурн. Никъде няма данни за Тенгри,Умай,Ерлик,Улган,алпове и т.н. сред Българите. Фалшивото съчинение от ХХ век "Джагфар тарихи" не влиза в сметките разбира се- никой сериозен историк не смее да се позовава на религиозните "данни",написани в него.

  Има още един опит за измама в това отношение: в Берлинската кралска библиотека има един сборник на Германската академия на науките от 1866 г. съдържащ странна монография,която цитира османотурски препис на средновековен арабски текст с автор Рашид ал-Дин. Той се позовава на неидентифициран византийски текст,където се споменава Божието име на различни езици и ни се представя по следния начин:

  "Турски ръкопис,част от колекцията на Диц в Берлинската кралска библиотека,наред с най-различни неща съдържа и редица въпроси на византийски император (Ираклий) към (бъдещия халиф) Муавия,от които първият е: "Кои са светите имена на славния Аллах на всички езици?" Халифът му ги назовава на 13 езика и между другото казва: "В езика на Българите (въпросното име) е Тангри." Около тази монография обаче има няколко много неприятни въпроса и констатации,които объркват сметките на фалшификаторите:

а) Никой досега не е виждал оригиналния текст на монографията- на нас се представят само съвременни негови препечатки.
б) Никой не е виждал оригиналния османотурски ръкопис,за който става дума и никой учен дори и тюрколог не разполага с негова автентична снимка,по която да прави графологичен анализ за точната възраст на текста.
в) Монографията не е сведение от първа,втора или трета ръка- ТЯ Е СВЕДЕНИЕ ОТ ПЕТА РЪКА и никой не знае дали въобще са съществували онези арабски и византийски ръкописи,за които се говори в нея!
г) Никой не знае дали този османотурски препис не е правен от ловки фалшификатори през втората половина на XIX век,за да бъдат очернени Българите и да им бъде приписан примитивния тюркизъм,който им се вменява сега!
д) Никой учен не смее да приеме,че е нормално един византийски император да няма около себе си достатъчно компетентни хора,които да не знаят какво е името на Бога на различните езици,които се говорят около неговата империя и да изпадне дотам,че да се моли на някой полуобразован арабски младеж (какъвто бил по онова време Муавия) да му даде яснота по въпроса.
е) Никой сериозен учен не приема това "съобщение" за сериозен извор,понеже то много прилича на историята около "Джагфар тарихи" която някой преписал от някъде,друг я чул от него след изгубване на оригиналите,написал по спомени каквото се сетил а трети прочел спомените и ги написал за нас,понеже накрая и "спомените" изчезнали,за да не остане дори грам доказателство за съшитата с бели конци безскрупулна лъжа на фалшификаторите!

  Странните обстоятелства,довели до появата на този пореден несъществуващ в оригинал "ръкопис" дават основания да смятаме,че зад него се крие поредния опит за измама на Българската историческа наука,предприет от съветската школа- същата,която активно вменява изкуствено насаждания сред Българите тюркизъм и е имала всички възможности да фалшифицира какъвто си иска документ по времето на съветската окупация в Берлин (1945-1990 г.). Дори за неспециалист е пределно ясно че сведение от пета ръка,писано най-вероятно през XIX-ХХ в. няма никаква доказателствена стойност за учените,дори те да са едни от най-заклетите тюрколози. "Документи" от такова естество нямат никакво място в сериозната наука а това съобщение не е доказателство за "тюркизма" на Българите и по друга,далеч по-основателна причина- Тенгри не е тюркски бог. Тюрките го приели от индоарийците а първи негови ползуватели били Шумерите. При тях той бил известен с името Денгир а келтите го характеризирали с названието Тандър (Гръм) което означава че дори да са го имали в пантеона си,той не доказва че древните Българи са били тюрки а напротив- засилва още повече съмненията за техния изначален индоевропейски произход!

  Така се събират общо 9% от 10 възможни позиции а като ги разделим на десет,получаваме окончателния отговор- средната вероятност е 0,9% за позиция и за всички позиции взети заедно. Значи вероятността "пра"-Българите да са били туркомонголи е 0,9% от което следва,че има 99,1% вероятност те да не са били такива! Истината е,че монголоидния ген е с много по-висок процент в днешна Русия и Франция,отколкото в древна България- само в Русия например той е 5 до 10 пъти повече,а това не се нуждае от никакъв коментар!
                image
                       
  "Тюркизмът" на Българите е измислен от казионната историческа школа,за да съсипе авторитета им в очите на света и да позволи на точно определени народи да крадат от нашето културно-историческо наследство. Той обаче няма бъдеще след промените,които настъпиха у нас в последните десетилетия и все повече ще отстъпва назад докато не остане само един лош спомен в паметта на горките студенти и ученици,които са имали нещастието да го изучават в своите учебници. С него трябва да се скъса рязко и веднъж завинаги но той никога няма да си отиде,ако в нашите управляващи среди не се появи политическа воля за това! Първите предпоставки за такава позитивна промяна вече са налице- остава само да видим нейната окончателна реализация,без която всяка борба за прогрес и демокрация у нас е безсмислена!Гласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: nikikm
Категория: Политика
Прочетен: 11028251
Постинги: 18437
Коментари: 5677
Гласове: 5265
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031