Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.11.2013 23:03 - Основните цели на юдомасонството Posted by ANONYMOUS BULGARI
Автор: nikikm Категория: Политика   
Прочетен: 925 Коментари: 0 Гласове:
1Основните цели на юдомасонството Автор: М. Есив

Книгата е писана преди 1944 година, но нямаме информация, кога точно. Предполагаме, че различни еврейски и други семитски организации са помогнали за заличаването на следи и повече информация. Цяло чудо е, че се е опазила книгата през годините.

image

Във всички страни на света, от началото на появата си, масонството има определена задача и, за да осъществи месианската идея на тайния Синедрион, то трябва да изпълни три основни принципи:

Да запази в пълна неизменност еврейската раса и да закрепи в нея завинаги твърдия дух на юдаизма.

Да унищожи християнството, престолите и националността на всички народности.

Да завладее всички световни богатства и да зароби човечеството.

В това направление систематически и неотклонно Израил води и развива борбата против Бога и човечеството, започната още в дълбока древност. Заблудени до фанатизъм, евреите вярват, че Яков, който се е борил с Бога, Го е победил и за това е получил името Израил, и за да запазят расата от асимилация, те строго се придържат към учението на Талмуда въведено от равините като религиозна догма. Историята ни говори, че евреите винаги, както и сега, са се намесвали в чуждите стопански работи, разстройвали са ги, а после са създавали свои, и с това е спомагало те да завладеят всички търговски пазари в свои ръце. Те с успех са се вмъквали в предприятията на другите народи и са преливали златото им в своите джобове. Остава им само да унищожат християнството и тогава те ще станат пълни господари на световните богатства,

Ала да унищожат християнството – това, разбира се, ще бъде неосъществима задача за евреите, макар че в това направление, благодарение на “нашите либерали”, те са постигнали вече значителни успехи. Да водят против християнството явно, открит поход, е наистина опасно, затова юдомасонството е избрало по-малко рискован път – пътя на разложението.

За тази цел те прибират в масонските ложи най-видните духовни лица и се мъчат да компрометират пред маловерните християнската религия.

Още в първите векове на единната Христова църква са започнали да се появяват религиозни ереси и секти. На чело на тези -секти са стояли покръстени и непокръстени евреи. По своята разюзданост и анархия тези секти са представлявали фактически революционното учение, основано върху общественото и икономическо неравенство на хората. Официалната литература ни сочи като идеолози на това учение Бакунин, Кропоткин, Толстой, Макс Ширнер и др., а всъщност анархизмът е клонче от общото сектантско дърво, насадено от юдомасонството. Квинтесенцията на революционната идеология има архаично-библейски произход, и първите й пионери са били евреи, а същинските корифеи на Талмудическата премъдрост са патриарси на върховната ложа на франкмасоните.

Не Яков ще бъде отсега името ти, а Израил, защото ти се бори с Бога и хората и надви”. (Битие 32, 26). Така е казал сам Бог, – Бог на Авраам, Исаак и Яков.

И ето благословеният Израил за победоносната си борба с Бога и хората открива на еврейството историческия път за борба с Бога и с хората.

Еврейската психология е запазила тези начала за всемирна борба и ги е превърнала в природно качество на еврейския дух.

Юдомасонството особено внимателно и горещо е възприело методите за борба с човечеството от второзаконието:

И ти ще изтребиш всички народи, които Господ Бог твой ти даде; да не ги пощади окото ти; и не служи на техните богове, защото това е примка за тебе”. (Вт.7,16).

И ще предаде техните царе в ръцете ти, и ти ще изличиш името им под небето; никой няма да устои срещу тебе, докато не ги изкорениш. (Вт. 7. 24). “И с лице до земята ще се кланят на тебе, Израиле, и ще лижат праха от нозете ти”.

Затова всички революционни идеи се основават от евреите върху онези библейски указания, които говорят за разбойничество, грабежи, унищожаване на всичко чуждо и обогатяване на Израила за сметка на избитите хора чрез революции.

А какво нещо е революцията? Революцията обобщава всички по-рано измислени престъпления от най-зверско естество.

Но главните отговорни палачи не са онези, които колят невинните жени и деца, а онези, които зад кулисите на юдаизма крещят: “Тяхната кръв за нас и нашите деца” – повтаря се същият революционен вик, който е приковал на кръста нашия Спасител, а сега ехото от този вик се носи и в Русия, а по-рано и в Испания. След 19 век, воплите от страданията на Исус Христос се чуват и в грохота на вдиганите във въздуха храмове и в тряска на залповете, с които слугите на Иуда разстрелват свещенослужителите или ги изгарят живи. И всичко това се върши по плановете на юдомасонството.

Неговото учение може да се сравни със стоглава хидра, която е успяла вече да свие гнездо в най-културните центрове на Европа и Америка, за да разпространи пожара на революцията във всички краища на света. Известният френски писател и философ граф де Мостър, добре осведомен за политическата дейност на тайните общества, в записките си на името на руския император Александър I пише:

Съществуват тайни общества, организирани от евреите специално, за да унищожат в Европа всички тронове и олтари. Тази секта щедро се поддържа от богатите евреи”. Било е напечатано също така и едно подробно предупреждение в страниците на вестник “Бе Молс!” от 1 ноември 1862 г.: “В Хамбург съществува едно тайно общество, с масонска форма, което е подчинено на неизвестни ръководители. Грамадното мнозинство от неговите членове са евреи. В Лондон съществуват две еврейски ложи, в които никога не е стъпвал християнски крак. В тези ложи са съединени всички ръководители на революционните елементи, които действуват тайно и в християнските ложи. А в Рим има една еврейска ложа, която е таен висш революционен Трибунал. Тайното еврейско общество е източник на всички религиозни спорове, което от векове създава разкол сред християнството”.

Равинът Исаак М. Визе още в 1855 г. казва, че масонството е изцяло еврейска институция, в която историята, степените, длъжностите и тълкуванията отначало и докрай са еврейски.

В 1832 г. основателят на тайната ложа в Торино, италианския масон, евреинът Пиколо Тигр, пише: “Върховната ложа желае, вие под каквито можете предлози да въвеждате в масонските ложи колкото се може повече князе и видни хора. Всеки принц, загубил законната надежда да получи трон, трябва да се стреми да го получи с помощта на революцията; всеки княз без право на престол е за нас добра находка; Ложата ще ги доведе до карбонаризма, нека те служат за примамка на глупците, интригантите, безделниците и разните мошеници. Те вършат нашата работа, а в същото Време са убедени, че работят за себе си. Под всякакъв предлог създавайте разни съюзи, общества, които да се занимават уж с търговия, промишленост, музика и изкуство. Събирайте невежествените си стада в определени места, назначавайте за водач някой благочестив, но ограничен и доверчив свещеник, който да се ползува с добра репутация, но който лесно би могъл да се съблазни.

След това на малки дози пускайте отровата в избраните сърца, правете това незабелязано, и много скоро ще останете учудени от успешните резултати. Най-важно, трябва да се мъчите да откъснете човека от семейството му, така, че да забрави семейните си задължения. По природа всеки човек е разположен да се отдалечава от домашните си грижи, да си дири развлечения и забранени удоволствия. Трябва постепенно да бъде приучен да намрази всекидневната си работа и едва след като бъде отделен от жена си и децата си, веднага трябва да му се внуши желанието да промени начина си на живот.

Човек по природа е наклонен да не се покорява, затова трябва да се раздуха това чувство до най-голямо напрежение и в същото време трябва да се следи, то да не достигне до крайност. Всичко това е необходимо за подготвяне на великото дело. Когато бъде внушено отвращение към семейството и религията, тогава трябва да се създаде желание за влизане в масонската ложа. Аз съм във възторг от човешката глупост и се чудя, защо още не са всички “гои” влезли в числото на зидарите за постройка на световен Соломонов храм?

Тайнствеността винаги се ползува с голямо обаяние сред хората.

Да бъде човек член на ложа, да се чувствува призван да пази някаква страшна тайна, която всъщност не се доверява никому – всичко това доставя наслада и ние го виждаме цял, изучваме го, узнаваме наклонностите му, навиците му и, когато се убедим, че е съзрял, изпращаме го в тайното общество, което по отношение на масонството е само едно тъмно преддверие”…

Луи Блам в своята “История на революцията” пише:

Трябва да бъде въведен читателят в онази бездна изкопана под олтарите и престолите от трупа наши революционери, които излязоха по дейни от енциклопедистите. Представете си общество от хора от разни страни, разни вярвания, съсловия, свързани със символични, съвместни ритуали, дадени под клетва, със задължение ненарушимо да пазят тайната на вътрешната организация; те се подлагат на изпитания; те се занимават стайните събрания с мистични церемонии, а в същото време и с благотворителност и се държат равни един на другиго, макар, че са разделени на три категории: “ученици”, “другари” и “майстори”.

Терорът във време на френската революция е бил ръководен от най-големите злодеи-масони от ложата “девет сестри”, а именно: Гара, Бриссо, Байли, Демулен, Кондорсе, Шанфор, Дантон и др…

Във всяка масонска ложа, гдето начело стои председател или майстор, е изобразена сияеща делта, на която е написано на еврейски “Йехова”. В основните си принципи масонството отрича идеите и формите на съществуващия ред. Вярно е, че масоните формално се подчиняват на законите и обичаите на държавата и уж хранят уважение към монарха, но фактически основната и главна задача е да го унищожат най-напред, да разрушат християнската църква и да изтребят свещенослужителите,

В монархическите страни масоните пият за здравето на монарха, а в републиканските — за здравето на президента – но това е чисто лицемерие!

На масоните отгоре им се препоръчва да бъдат предпазливи, защото това ни най-малко не изменя основните им цели.

Съвременникът на френската революция от 1789 г. Абаг Барюел в мемоарите си е издал няколко документа, с които точно е установил фактическата революционна дейност на масоните.

А писателите Ернест, Жане и Дешан са публикували маса документи, от които ясно се вижда, че всички преврати и революции в 19 век са се извършвали по тайните планове и под ръководството на юдомасонството.

Френската революция, сараевското убийство, световната война, разгромът на Русия, превратът и гражданската война в Испания, убийството на крал Александър в Марсилия – достатъчно ясно свидетелствуват за основните цели и задачи на юдома­сонството!

Под прикритието на партийното сектантство масоните успешно са прокарвали в живота плановете си, но сега, когато целият свят е разделен на два враждуващи лагера, те срещат силна съпротива от страна на засилващия се “фашизъм” и “националсоциализъм”.

Затова днес масоните, както се казва, играят “ва банк”!

Залагането на комунизма изгуби, на народния фронт също остава да се започне война срещу фашизма и националсоциализма до последния червен войник.

Но ние от сега още можем да кажем, че последеният юдомасонски план е обречен на неуспех.

Народът вече разбира, че не тези причини за всекидневни сблъсквания делят света на два враждуващи лагера, а това, че масонската ложа, въведена в система от измислената човешка доктрина, води с юзди масата към робство, ложата, която Води борба с Бога и с християнската религия и се мъчи да замени Бога с човека от рода на Иуда, да постави на негово място един глупак, носител на лъжлива доктрина! Народът вече е разбрал, че от друга страна се откриват хоризонтите на жизнената правда, на онзи „у живот, с който човек е свикнал от хилядолетия, която правда ще го поведе към светло бъдеще.

Масонските планове са разгадани, и наближава вече времето, когато против “зидарите” ще започнат да се опълчват народите един след друг.

Избиване на короновани особи по присъди на юдомасонството

Историческите факти ясно са доказали, че зад гърба на терористичните организации винаги е имало скрити ръководители. Доказано е, че тези скрити ръководители подбират неуспехите политици и престъпници, създават от тях революционни групи, субсидират ги и ги вдъхновяват до фанатизъм и най-после, с ръцете на тези изкуствено създадени фанатици изпълняват присъдите на юдомасонската ложа над онези монарси, които с твърдата си воля и независимост, въпреки влиянието на масоните, сами водят страните си към културно развитие за благото на народите си.

Уловеният изпълнител на присъдата на масонската ложа е наказан, и работата се заглажда, а вярната на масоните преса насочва общественото мнение по лъжлив път. И само с течение на времето историята повдига завесите и печалната истина се разкрива.

Както е известно, английският император Леополд е бил отровен със сладкиши, понеже свитата излязла недостатъчно бдителна и вярна. В съда над английския крал Чарлз I главната роля е играл най-близкият съветник на Кромуел, евреинът Манесе Бен Исраел. Той като масон бляскаво е изпълнил ролята си и с това е извоювал в Англия права за едноверците си.

Италианският крал Хумберто е убит от Анжело Бреси по нареждането на еврейската масонска ложа Б’най Б’рит. Шведския крал Густав III е убит по нареждане на същата ложа от подкупения слуга Анкастрем Мангенксем, който след убийството избяга в Прусия, гдето тайните му ръководители, членове на ложата Б’най Б’рит, му събрали голяма сума пари и покровителствали убиеца до преклонна възраст.

Убийството на френския крал Людвик XVI и Мария Антоанета е предричано от евреина Белзамс, който в качеството си на фокусник, посещавал европейските дворове под името граф Капиостро. Пред революцията той показал на френската кралица в една бутилка отрязаната й глава.

Всъщност Калиостро е участвувал в тайното съвещание на Франкфурт на Майн, гдето е било изнесено решението на масонската ложа от 1786 год. да бъде унищожена френската династия, а после да се залее цялата страна с революционна кръв и да се подчини на “Богоизбраните”, които и досега готвеха на френска земя дохождането на световния Владика.

А убийството на австрийския престолонаследник в Сараево бе свързано е големите приготовления за европейската война, целта на която според юдомасонската програма е била да се съборят в най-големите държави троновете на монарсите, да се подпалят междуособици, да се предизвика във всички страни икономическа криза и безработица и всичко това е трябвало по сметките на тайните масонски ръководители, да се излее в световна революция. Това убийство бе приписано на сръбското правителство и Австро-Унгария, не проучила работата, под известен натиск, първа запали факела на световната война. Световното еврейство правилно бе пресметнало, че Русия ще бъде принудена да излезе в защита на Сърбия, а нейната намеса ще повлече подире си големи политически усложнения в световната война. И само това е било нужно на “избрания народ”, свикнал да жъне лаври върху морета от проляна кръв и сълзи.

А всъщност сараевското убийство е било организирано от английските масони посредством капитана от генералния щаб Танкусич. Той е бил техническият изпълнител на подготовката за убийството и е дал револверите на Принцип и Избринович, които проведоха в изпълнение еврейското нареждане.

Що се отнася до убийството на руските императори, да започнем от Царя мъченик, мъката на когото и досега притиска сърцата на руснаците. Да започнем с убийството на последния император Николай II.

Главният вдъхновител на убийството е бил евреинът масон Хаим Флиндлендер. Още в 1914 год. в брошурата си “Руската династия на Романовци на подсъдимата скамейка” той призовава едноверците си да организират убийството на Николай II в града Вержболово, след което смята да запали революцията още в началото на световната война. Ние знаем вече, че планът за убийството на цялото императорско семейство е бил изработи от масоните-евреи. А убийството на царското семейство е извършено от евреинът Юровски, под ръководството на евреина Янкел Свердлов.

Като се изключи съда над Чарлз I и Людовик XVI, всички убийства на короновани особи са замисляни от евреите-ръководители в онзи период от царуването им, когато благодарение на волята и мъдростта на монарха страната бързо е прогресирала във всяко отношение на държавния живот. Тайният Синедрион, понеже се е страхувал да не загуби почва под краката си и не е искал от националния живот на страната да потече нормално към постепенно и последователно развитие, се е мъчил бързо да премахне всеки такъв монарх. В това отношение изключителни жертви са Александър II и крал Александър I. И единият и другият трагично загинаха на височайшите си постове, отдали всичките си сили за благото на народа.

Император Александър II бе убит в навечерието, когато щеше да дарува на народа конституция, а крал Александър бе убит в навечерието на обединението на славянството и закрепването на мира в Европа.

Историята на убийствата на коронованите особи е тясно свързана с тайните еврейски съюзи, които не търпят на престола монарси, политиката на които върви в разрез с еврейския мироглед.

Ако разровим световните революционни архиви, ще намерим в тях маса неопровержими доказателства, които свидетелствуват за активно участие на юдомасонството във всеки държавен смут и във всяка революция. Известният американски милиардер, евреинът Шиф, е похарчил десетки милиони долари за подмолна литература за подготовка на руската революция и за издръжката на тайни организации в Русия, но това стана известно едва когато червения пламък обхвана цялата страна.

А би рекъл човек, какво общо има евреинът Шиф с начина на управлението в Императорска Русия?!

Затова и в списанието на ционистите “Маскавей” евреинът Гааз под заглавие “Еврейската революция” писа:

Революцията в Русия е еврейска революция, защото наближава повратният пункт на еврейската история и вече на хоризонта се вижда световният властител от юдейска кръв.

Това обстоятелство съвпада с явлението, че половината от всички евреи живеят в Русия. Нашите братя – революционерите проявиха енергична дейност, за да свалят деспотичното правителство и да създадат там обетована земя за децата на Израиля. . .

А представителят на Световния съюз на евреите на едно събрание на революционната организация “Бунт” подчерта в речта си: “При всяка революционна схватка изпращайте на смърт “гоите”, защото еврейската кръв е скъпоценна: една капка еврейска кръв струва повече от цяло море кръв, пролята от “гоите”.

Тези факти, повтаряли се в течение на цели векове, привлякоха най-после вниманието на здравомислещите елементи и планомерно срещу евреите се опълчват народ подир народ. Ние ще бъдем свидетели, когато народите, изпитали върху собственото си тяло проклетата еврейска язва, с всички сили ще се мъчат да я изрежат, за да не се повтори вече.

В що се състои силата на масонството, с какво и как се закрепва тя?

Като организация от гледна точка на устойчивост масонските ложи не представляват по себе си нищо особено, но противниците на масонството във всичките си доклади, литературни произведения и дори в частни случайни разговори ги наричат такава сила, с която е почти невъзможно да се води борба. г , Това се дължи на туй, че масонството, като стара организация, още от първите дни на съществуването си, се огражда с тайни, пред които се прекланят дори най-сериозните му врагове. По този начин тайната е едно от най-силните средства за скриване целите на масонството, и то винаги се е представяло в някаква неясна, загадъчна обвивка. Но сега вече не е същото: загадката на масонството е разгадана и дори престъпно е да се пази повече мълчание за него.

Картите на масоните са открити, а веднъж открити, вече е възможно да бъде изкарай такъв коз, че да бъдат бити.

Този коз е намерен най-напред в Италия, а после и в Германия. Там вече няма почти никаква съпротива от страна на масоните. Техните карти са бити! Следователно, масонството не е толкова страшно, колкото го рисуват.

Още един, по-сериозен и по-сполучлив натиск и масонството ще изчезне в областта на преданието!

Наистина, масонството се държи и на други устои:

1. Гробната тайна, която нито един масон не издава дори и когато е разочарован и напусне масонската ложа.

2. Капиталът, на време концентриран в масонски ръце.

3. Лицата, чрез измама привлечени в масонската ложа, които имат високо обществено положение, против които не може всеки да рискува да каже нещо
компрометиращо и – най-важното, че Масонството от началото на създаването си провежда в живота идеите си без никаква съпротива.

Никой не се осмелява заради лицата, които имат власт, да надникне в храма на масонството и да се заинтересуват, с какво се занимава това анонимно общество?

Към коя категория принадлежи то? С какви средства съществува? Каква е програмата или целта му? Каква е причината за основаването му и, най-после, има ли то съответно разрешение за право на съществуване от правителството?!…

На това се е дължала силата на масонството, че то никога не е било подлагано на държавен контрол. Властите са виждали в него само благотворително учреждение. То се е ползувало с пълна екстериториалност, не е давало на никого никакъв отчет за дейността си и е било уверено, че никой няма да посмее да се намеси във вътрешните и външните му работи.

Масоните винаги са придавали голямо значение на печата, затова главната им задача е била да вземат пресата и цензурата в ръцете си. Всички редактори и издатели на най-разпространените вестници в света са евреи или техни поставени лица – масони.

Инструкциите по всички политически въпроси редакциите на вестниците получават от скритите общества посредством тайни агенти, снабдени със съответната парола.

А не еврейското общество сякаш с вързани очи, безпомощно се хвърля в хаоса на събитията, без да забелязва противника си.

Върховните ръководители на еврейските масонски ложи възвестяват правата на личността, свобода на словото, свобода на религията, свобода на мнението, свобода на печата, и, най-после, неприкосновеност на личността. С такива бутафорни лозунги са замаяни мозъците на франкмасоните християни, които влизат в ложите.. .

Ще рече човек – идеята е чудесна!

Но кой им е внушил, че те са призвани за строителство на благото на цялото човечество? И кой ще се възползува от това благо? Кой ще завладее държавните богатства? Разбира се, онзи, който опиянява масоните-неевреи с еврейска упойка и ги държи под наркоза, за да не чуват, как ще им снемат главите от раменете.

Подкупената преса им пее всеки ден дитирамби и им внушава, че те са велики строители на бъдещата световна държава, и че мисията им е мистична.

Разбира се, мистична в смисъл, чете са въведени в масонските ложи по таен начин, непонятен за тяхната магическа дипломация.

Влезлият в ложата нов масон бързо се издига в обществото и у него заякват съблазните, с помощта на които са го привлекли там, и той става послушно оръдие в ръцете на евреите.

За реклама, евреите привличат в ложите и монарси.

Те им обещават с помощта на масонството да издигнат държавата му на недостижима висота. А ако монархът има силна воля и не иска да стане масон, те скоро го унищожават.

Така е било организирано убийството на крал Александър под прикритието на усташката и македонска организации. А всъщност убийството е било извършено от масоните за неподчинение и неизпълнение на масонските нареждания,

Масоните, или по-право евреите, строго следят политиката на Балканите, понеже посредством балканските държави най-лесно може да се подпали война, най-вече от еврейството. Цялата работа на масонството се провежда в живота по една и съща система, с посредничеството на комунизма: да подринат устоите на държавата и да унищожат християнската религия.

Ние преживяваме изключителни времена, когато злото на масонската подмолна работа може във всяко време да се излее в нежелателна форма.

Насърчаваният от еврейството и масонството комунизъм може да добие застрашителни размери, както стана отначало в Русия, а после и в Испания.

Нека тежките преживявания на тия две страни послужат като предупреждение и за Балканския полуостров.

Трябва винаги да се помни, че болшевизмът е създаден от юдомасонството, че в болшевизма се отразява програмата на еврейството, основната цел на което е да унищожи християнския национализъм.

Трябва особено да не се забравя, че зад кулисите на юдомасонството се кове материалното благо на евреите и се подготвя робството на другите народи.

Така гнилата някога и послушно предана на еврейската и масонска сила руска преса измами руския народ, отклони го от здравия национален път и го подведе под властта на Иуда. Сега под еврейския ярем пъшка този пролетариат, с ръцете на когото бе разрушен държавния строй.

Пресата изигра в това нещастие низка и подла роля, като осветляваше лъжливо всички сбития.

Юдомасонството е завладяло световната преса, подчинило я е на строгия контраст на нейната световна диктатура, и сега още в някои демократични страни в страниците на вестниците се помества само1 онова, което е угодно на “избраните”, независимо от това, че има издадени специални закони по еврейския въпрос.

Ударът, нанесен от масоните на Русия, е един от най-големите успехи на масонството през последното столетие.

Но достатъчно е един натиск от страна на правителството и цялата тази сложна и тайна организация ще се разпадне и ще свърши своето пакостно съществуване!

Системата на тайното световно управление

Когато се говори за масонството, често се забравя, че тази световна организация е главният авангард на еврейството за завоюване на цялата вселена на Циона.

Ние нямаме достатъчно данни, от които да съдим от кога съществува масонството, но според тайните бележки на Соломон личи, че той се е възползувал от тясната сплотеност на зидарите, построили знаменития храм под ръководството на архитекта Адонирам, внушил масонските идеи на тези зидари, като ги вдъхновявал с мисълта, че всички народи трябва да служат и да се подчиняват само на Израиля. В записките се казва, че реформата на масонската организация станала по настояване на ционските мъдреци, с цел по мирен начин да се подчинят на Иудейския цар всички държави, а народите им да бъдат заробени. Следователно, масоните са съществували и преди Соломона, но в каква форма се е проявявала дейността им, за това нямаме писмени указания, фактът, че масонството е съществувало и е играло влиятелна политическа роля сред източните народи, се потвърждава от това, че Соломон е създавал нови закони след предварително съвещание с Адонирам, а последният вече е бил масон и е изпълнявал някакви тайни и загадъчни поръчения. Соломон, като узнал тайните замисли на Адонирам, които може би са застрашавали и самия него, организирал убийството на влиятелния царедворец, а за да не възбуди у народа подозрение и недоволство, устроил му царско погребение с неописуемо тържество. С течение на времето Соломон ликвидирал с всички изпълнители на това злодеяние.

Ала маята на масонството се развила сред групата зидари и със съдействието на мъдреците се разпространила като фалшива примамка из цялото земно кълбо.

В първоначалните масонски ложи членове били само избрани евреи.

Провеждайки тайна дипломатическа политика, те издигнали Иудейското царство до известната висота при цар Соломон.

Във време на Римското господство масоните-евреи използували при разните бунтове услугите на тълпата и разни престъпни елементи.

Масоните повличали тогава със себе си народните маси в пустинята и там организирали от тях бойни дружини.

След като Иисус Христос отказал на фарисеите ,да приеме еврейската корона и да застане на чело на въстанието им против римляните, масоните излели цялата си злоба върху Божия Син. Оттогава основен принцип на евреите е безпощадно преследване на християнството и на първо място – на православието.

Особено се засилила злобата им от момента на разрушаването на Йерусалим от Веспасиан. Християнската идея дала 80 000 доброволни жертви и при всяко избиване тайните подстрекатели и ръководители били масоните евреи.

Когато християнството възтържествувало по целия свят и евреите изгубили възможност открито да го преследват, тогава света на дванадесетте Иудини колена решил да засили тайните си организации със създаването на франкмасонска ложа от не еврейски елементи, за което били привлечени грамадно мнозинство членове от християнската среда.

Най-напред били основани две франкмасонски ложи “Великият изток” и “Великата ложа”.

Великият изток” съвършено отрича Бога и смята за свой бог сатаната, и в негово име се градят масонските храмове, а “Великата ложа” по принцип уж не отрича Бога, но поставя сатаната над Бога, като го нарича “Огнен херувим” и “висш гений над Бога.”

Тези две ложи са най-разпространени из целия свят. Също като еврейската ложа “Б’най Б’рит” те делят членовете си на 33 степени. Но понастоящем от 4 до 17 и от 19 до 29 включително се изпускат. Съществуват само 1, 2, 5,18, 30, 31, 32 и 33 степени, т. е. от трета степен масонът се повишава в 18, а от 18 – в 30. Това се дължи на мобилизационната епоха на масонските сили: всички лица, достигнали до З степен, са признати за способни и достойни за повишение в по-горна степен, без да минат по съществуващия по-рано ред. Тук игра не малка роля още отслабването на религиозното чувство сред християнската интелигенция, подронено от масонската агитация.

Тъй като според учението на окултизма е определено да се започне решителна борба с тронове и олтари от 1939 година и да се свърши в 1941 год., висшите тайни еврейски ложи са решили да засилят “масонската армия” с членове от 30 степен. Масонът от този ранг има особено значение. Тази степен се нарича в масонските среди девета, защото масоните от 30 степен се избира от девет висши членове. Затова масонът от 9-та степен носи името “кадош”, което значи “свят”. Колко са важни членовете-масони от тази степен, може да се съди по обстоятелството, че знаменитият американски масон Албърт Пайк, също “кадош”, носи името “черен анти-папа”.

Всъщност от 30-та степен масонът застава на пътя на Черната магия и сатанизма. Масоните от 30-та степен са най-послушното оръдие на еврейството. Тези слепи фигури на кадошизма никога не знаят същинската истина, с пяна на уста защищават масонството, а евреите се мъчат най-вече да използуват тези доброволни, защитници-маниаци. Масонът от тази степен започва активна борба с християнството. В секретния ритуал това се изразява така: “Realization materielle des doctrines gnostiques”.

Характерно е и това обстоятелство, че при посвещението в тази степен се запалват 13 свещи. На тайната вечеря заедно с нашия Спасител са били 13 души. Един от тях Иуда помогна на фарисеите да прекъснат Христовото учение. В чест на Иуда предателя, който получи 30 сребърника, е установена 30-та степен. Степента “Кадош” е степен на мъстта. При посвещението в “Кадош” масоните символистично сякаш отмъщават на Филип Красивия и на папа Климент V за смъртта на великия майстор на Тамплиерите, евреина Яков Буринион де Моле. Де Моле е бил осъден на смърт и екзекутиран на 11 март 1314 година. При церемонията на посвещението в първите степени, т. е; до З0-та, масоните повтарят: “Трябва да се отмъсти за убийството на Адонирам, великия архитект на Соломоновия храм”.

В 30-та степен Адонирам е заменен от Яков Моле;

При посвещението в степента “Кадош” цялата церемония е наситена с мъст, изразена в следните думи:

Искаш ли нещо?” – “Отмъщение”. – “На кого?”-”На всички светски и духовни тирани”. – “Къде стоиш на колене?” – “На гроба на великия майстор”. – “Какво си стъпнал с нозе?” – “Кръста, кралската корона и папските тиари”…

Всяка година на 11 март масоните на всичките си ложи инсценират отмъщението на Филип Красивия за унищожението на Тамплиерите.

Една восъчна фигура с корона на главата и с тяло, пълно с червено вино предварително бива подхвърлена на гаври. После го осъждат на смърт, отрязват му главата, короната хвърлят на земята, всички я тъпчат с нозе, а проляното вино символизира проляната кралска кръв.

Същата демонстрация се повтаря всяка година и с манекена на папа Климент V.

Масоните от степента “Кадош” носят кръста под обувката си.

В този безсъвестен и отвратителен масонски ритуал се изразява мъстта към Спасителя и гаврата с неговия кръст.

Получилите 30-та степен християни стават фактически вече евреи и затова гледат на кръста със същите очи, както евреите, и тука вече душата на масона е изпълнена от чисто еврейска злоба. Кръстът! Това позорно оръдие за екзекуция, на което евреите са разпънали Христа, е свят символ за Християнството. “Трябва да се унищожи християнската религия и нейният символ!” Така говорят вече 2000 години синовете Иудини, а между това Кръстът е станал пазител на цялата вселена. Кръстът краси църквите, Кръстът огражда монарси, Кръстът е покровител на държавата, Кръстът е оръжие против злото, Кръстът е слова на всички светии! Евреите се страхуват от Кръста и в безсилната си злоба се мъчат да го унищожат,…

Следващите три степени се наричат висши административни; между тях са разпределени специални роли: 31-та степен е Велик инспектор-инквизитор-командор. Главната задача на масоните от тази степен е пропагандата за засилване на масонството.

32-та степен е Княз на кралската тайна. И наистина, те провеждат тайно възложената им програма. Главната им задача е следната:

1.      Унищожение на християнската религия.

2.      Разрушаване на троновете под лозунга “свобода, равенство и братство”.

3.      Създаване на шпионска мрежа в полза на бъдещото еврейско могъществено царство.

4.      Заробване на не евреите.

И, най-после, последната от видимите степени, 33-та степен е Суверен генерал, Велик инспектор.

Ал. Керенски и Милюков бяха масони от 32 степен, Троцки – масон от 33 степен на ложата “Memphis Jesraell”

През пролетта на 1919 година в Москва дошла специална комисия и му е предала особени тайни поръчения от световен мащаб, които и досега остават неизвестни.

Но не е трудно да ги отгатне човек:

Създаване на народен фронт в Испания и Франция, подготовка на държавен преврат в Белгия и организиране на “прословутото бранническо” сред руската емиграция! …

И всички тези трима масони повече или по-малко сполучливо изпълниха ролите си!.. Първата масонска ложа е била основана в Лондон в 1717 година, по примера на която възникнали и други: в Париж в 1736 г., в Единбург в 1736 г., в Дъблин в 1730 г., в Берлин в 1744 г., в Хага в 1756 г, в Стокхолм в 1760 г. , във Франкфурт в 1783 г., в Хамбург в 1811 г., в Дрезден в 1811 г., в Белград в 1812 г, във Виена в 1818 г, в Брюксел в 1836 г., в Женева в 1844 г., в Копенхаген в 1858 г., в Лисабон в 1859 г., в Рим в 1861 г, в Атина в 1868 г., в Мадрид в 1889 г., в Християния в 1891 г. Всички тия ложи са изиграли важна роля при разгрома на Наполеон и изобщо са били нагласени за историческите събития по определен план на тайните ръководители… Освен тези най-важни ложи, във всяка държава има още три вида масонски ложи:

1.      Еврейска

2.      Хуманитарна

3.      Християнска

Най-многочленната и най-могъщата е еврейската ложа на ордена “Б’най Б’рит”, което значи “синове на съюза”.

Тя е основана в четиридесетте години на миналия век в Америка и централното управление се намира в Ню-Йорк. Клонове от тази ложа има във всички страни на света.

Втората еврейска ложа се нарича “Одд фелоу”, което значи “особени ратници”. Тя също е организирана в Америка и е създадена специално за разпространение на болшевизма във всички страни на света, затова в нея се допускат жени и работници не евреи по произход.

Тя има спомагателна ложа “Ревека Стенек”. За членове на тази ложа се приемат изключително момичета до 18 годишна възраст, с красива външност.

Възпитават ги евреи-масони от висша степен, а впоследствие те стават шпионки и привличат авторитетни политически дейци в масонските ложи.

Хуманитарните ложи са създадени по типа на франкмасонските. В тях могат да бъдат членове мъже от разни народности. Тяхната задача е да слеят всички религии в една и да подчинят властта на бъдещите републикански щати под скиптъра на еврейски монарх.

Така наречените християнски ложи само съществуват под това име, но фактически и те са еврейски. Там всичко се крепи върху лъжа и измама. Под християнската окраска евреите приемат там арийските народи с единствената цел да ги измамят и да ги накарат да служат в полза на “избраните”.

Нито един франкмасон не е посветен в тайните, в крайната цел, която преследват масоните от тъй наречените невидими степени на посвещение, за които ще говорим по-долу.

Всички франкмасони, дори от най-висшите степени, откровено признават, че източниците, от които те получават своите директиви, им са неизвестни – това е тайна на висши политически организации. Такива са следните общества: първите масони от “невидимите степени” са евреи, членове в ложата “Б’най Б’рит”. На тях им е възложен и тайният контрол на всички масонски ложи. От тяхната среда се свиква “света на дванадесетте колена Иудини”. Вторите масони от “невидимите степени” са “Аллианце Исраелле Унижерсалле – Алит” (световен еврейски съюз). Той е организиран от френския евреин Исаак Адолф Креме в 1836 година, който го е управлявал до 1880 г.

Алит”, както е прието съкратено да се нарича, е имал в Париж централен комитет от 63 членове масони от висше посвещение; които се свикваха на заседание като депутати от всички еврейски общини от цялото земно кълбо.

От този “централен комитет” 25 дежурни членове живееха постоянно в Париж.

Алит” работил под фирмата на благотворителността, а именно:

Давал на евреите материална помощ и защитавал правата им във всички държави, но тайно чрез специални лица, ръководил светското ГПУ и посочвал за разстрелване лицата от арийски произход.

Субсидирал всякакви съчинения, които разлагат нравствените устои на младото християнско поколение.

Субсидирал пресата, която защищава еврейските интереси и напада родолюбивите организации.

За руската революция и за испанските сбития “ Алит” и з разходвал грамадни суми.

Алит” майсторски прикрива намеренията и целите на тайното еврейско правителство под външността на културни начинания.

А всъщност той върши упорита политическа работа за разрушаване на християнската религия и култура, “Алит” умело прибира в редовете си лицата с политически авторитет. В Русия за защита на евреина Бейлис “Алит” успя да привлече на страната на еврейските интереси маститите адвокати: Н. Карабчевски, Маклаков и др. П. Милюков беше постоянен сътрудник на еврейските литературни издания и систематически пишеше за “тежкото състояние” на евреите в Русия при царския режим. “Алит” щедро субсидира цял легион светски шпиони и им дава инструкции.

Трети масони от “невидимите степени” са масоните от така наречения “Съвет на седемте” – Тайно върховно управление.

От тяхната среда се избира “некоронованият еврейски цар – патриарх – властелин на света”.

Под неговото лично председателство заседава еврейски Синедрион за обсъждане на по-сложните еврейски въпроси.

В Синедриона влизат членовете на “Алит” и “Съвета на седемте” Какви въпроси се разглеждат в Синедриона, никой не знае, дори самите франкмасони. Този световен конспиративен трибунал е обвит с непроницаем мрак …

Съществува и един съвет на дванадесетте колена Иудини. Неговата функция се състои в избиране на “некоронования еврейски цар – патриарх – властител на света”.

Този съвет се състои от най-висша степен на ложата “Б’най Б’рит”. В неговия състав влизат само дванадесет души. Те се сбират веднъж на всеки седем години, заседават с маски и не се познават един другиго. Така, в тъмна и тайнствена обстановка се избира “Владетелят на света!”

Най-после било още едно пробно временно еврейско правителство с явни функции, но тайни замисли – прословутото Общество на народите, създадено от “света на седемте”, заедно с “Алит”.

То не оправда възложените му задачи, и затова предизвика тревога зад кулисите на цялото юдомасонство.

Ционските мъдреци, разработвайки програмата на световния заговор, особено много са разчитали на масонските организации.

В 15 протокол е казано: “Ние преди да се възцарим ще създадем и умножим масонските ложи във всички страни на света и ще турим в тях най-видни деятели. Тези ложи ще ни служат като справочно място и влиятелно средство. В тези ложи ние ще концентрираме всичките революционни и либерални елементи. Най-тайните политически програми ще ни бъдат известни и ще попаднат под нашето ръководство още в деня на появата си”.

За създаването на народен фронт се говори в протокол трети: “Ние, евреите, ще станем спасители на работниците, ще им предложим да влязат в редовете на нашата армия, състояща се от социалисти, анархисти и комунисти, на които ние винаги даваме и морална и материална подкрепа”.

Прот. XIII. За да отвлечем вниманието на народните маси от нашата политическа работа, ние ще ги съблазним ту с увеселения, игри и развлечения”.

Прот. XIV. “Когато се възцарим, ще ни бъде нежелателна всяка друга религия, освен нашата, с която е свързана съдбата ни от началото на избира­
нето ни и която ни е помогнала да покорим всички народи”.

В това се заключава цялата премъдрост на сплетеното юдомасонство.

Има и допълнителни еврейски институти, които управляват цялото човечество в икономическо отношение – това са паричната и стокова борси. Те са създадени, за да създават натиск върху правителствата. Борсата управлява икономическия живот на целия свят, но тя изцяло се намира в здравите ръце на “Богоизбраните” и с машинациите си може да провали всяка държава, затова по силата на необходимостта, правителствата се съгласяват с новите цени на стоките и с новите курсове на валутата.

В 1916 год. се свършваше трактът за търговски сделки между Русия и Германия. За да предизвикат война между тези две силни държави евреите-борсаджии покачиха цените на суровите стоки в Русия, с които се хранеше Германия и в същото време създадоха лоши митнически условия за внасянето на тази стока в Германия. Русия нямаше сметка да изнася стоки в чужбина, а Германия в същото време нямаше сметка да плаща толкова много за сурови материали.

И в едната и в другата страна се яви недостиг. На тази почва евреите искаха да отслабят две могъщи държави и да запалят пожара на революцията. Но услужливите масони изпревариха тази комбинация, убиха австрийския престолонаследник и запалиха пожара в по-широк мащаб.

Паричната борса също така гради плановете си по определена програма от юдомасонството с валутни девалвации от една страна и понижаване курса на валутата от друга.

На тази почва се явява брожение сред народните маси и се подготвя неблагоприятно политическо движение и недоволство в страната.

Най-после, всички отдавна са се убедили, че съвременните парламенти особено са изложени на влиянието на масоните.

Причината за епидемичното сменяне на кабинетите в държавите трябва да се търси зад кулисите на юдомасонството. Там се плетат сатанински интриги по определен план, за да поставят на министерските постове свои хора. С такива лица масоните прокарват плановете си и целите си в живота, по-лесно предизвикват негодувание сред народните маси и ги тикат по пътя на революцията. По-нататък картината е известна: избиване на духовенството, интелигенцията и заможни селяни и изобщо на всички национално мислещи хора.

Всичко това се върши, за да се свали от държавата националната глава, а безжизненият труп ще се управлява от евреин, който ще прилага към тъмната маса всички ритуални и еврейски гаври.

Едва тогава слепците, с ръцете на които се е извършила революцията, ще разберат заблуждението си, но ще бъде вече късно те ще бъдат изкарани от строя, а работниците и селяните ще бъдат закрепостени от Иуда и те ще работят за него при невероятно тежки условия.

В това именно се състои основната система на световното управление!..

Начините на масонската борба

Аргументацията на политическата борба на еврейството с “гоите” се гради изключително върху библейски оказания. Евреите горещо са възприели от Библията всичко онова, което говори в тяхна материална полза, т. е. онези начини, с които древният Израил си е създавал богатства, като е изтребвал всичко живо, а златото, среброто и добитъка е прибирал за себе си.

Само това те признават за закон, даден им отгоре; но отричат и дори забраняват да се възприема добродетелта, която е била проповядвана на евреите от пророците.

В Талмуда, в който строго се придържа съвременното еврейство, се казва: “Сине мой! Обръщай по-голямо внимание на думите на писателите-равинисти-талмудисти, отколкото на библейските сказания, защото в последните има само предписание и забраняване на всичко онова, за което ни е дал право нашият праотец Исус Навин.

А който не изпълнява това и отстъпи от думите на равините, той заслужава позорна смърт”.

Така гласи трактатът Ерубин 21 б, (Талмуд).

Безбожник е онзи, който чете Библията и Мишна и не спазва предписанията на ционските мъдреци” (Гемер). Така гласи вторият тракт на Сота 22-а.

Достатъчно е внимателно да се прочете книгата “Изход”, книгата на “Исус Навин”, книгата “Парали-поменон”, от които ясно се вижда, че евреите винаги са се стремили и се стремят да завладеят всички земни блага, при което, трудът за добиване на тези богатства изцяло остана за сметка на другите племена.

Цялата история говори, че евреинът никога не е бил производител, а жив благодарение на свойствените му машинации, като не се гнуси от никакви средства.

Талмудът разрешава на евреина да граби, да краде, да върши мошеничества, да мами, да убива, “гоите”, а главното да търгува, като не се спира пред незаконни средства.

Кой продава скрито хероин, кокаин и морфин, тъй вредни за човешкия организъм? – Изключително евреите.

Евреите, лежали в затвора и вършили разни мошенически сделки, не са губили уважението на сродниците и са продължавали да играят авторитетна политическа роля. В дадения случай ние имаме пример в Съветска Русия. Всички евреи, бивши мошеници, сега заемат министерски постове.

Да посочим макар един – Литвинов Филкещайн, известен преди революцията с мошеничеството си и разните си тъмни авантюри, а между туй, до неотдавна пред него се кланяха всички дипломатически представители на Европа. Америка на свой ред правеше пред “мистър” Литвинов нов реверанс и внимателно се вслушваше в неговия “авторитетен” глас.

Картината на действията на еврейския народ, която се повтаря в същата неизменна и винаги нахална форма, през цялата еврейска история и досега не е научила християните да стоят на стража на интересите си.

За да се застраховаме от лошото еврейско влияние, трябва да помним и да се ръководим от сказанията на нашите свети Отци:

Както птичарникът е изпълнен с птици, така и домовете на евреите са пълни с плячка, добита с измама. По този начин те са се издигнали и забогатели”. (Иеремия, 5, 27),

Ще промени ли негърът кожата си и тигърът петната си? Така и евреите са свикнали да вършат всякакво зло, могат ли те да вършат добро? (Иер., 13, , 23).

Само от тези два стиха от пророческото сказание може да се направи ясно заключение за еврейския народ. Това племе за материалните си изгоди не се спира пред нищо, затова св. пророк Исай е казал: “Слушайте сега, дом Давидов: не стига, дето досаждате на хората, вие досаждате и на моя Бог”. (Исай, 7,13). Независимо от това, че еврейският народ винаги живее с чуждия труд и всички богатства по-рано е добивал с войни, а сега с измама, той е още и злопаметен и отмъстителен, намесва се в чуждите работи, само да предизвика междуособици. Цар Саул избивал амаликите и всичкия им имот прибирал в своя полза за това, че някога амаликите в пустинята пречели на Израиля, който идел от Египет, и най-напред той решил да види сметките си с амали­ките, а после да се залови и с другите народи. Затова и сам Бог казал на Самуил: “Жал ми е, че съм направил цар Саул; защото той се отвърна от мене и думите ми не изпълни” (кн. първа на Самуил, 15, 2 и П).

Когато Самуил упреквал Саул за нарушение на Божите заповеди, той обяснявал, че всичко, взето от амаликите, ще бъде принесено в жертва на Бога. А на свой ред Самуил предупреждавал Саул, че такива жертви и в такова количество не са угодни на Бога. Ала това предупреждение не спряло Саула, и той продължавал да постъпва така и с другите племена.

Всичко това евреите са извлекли от библейските сказания на Талмуда си и се ръководят от него и до сега. А останалите библейски оказания, които напомнят за еврейския морал, за изпълнение на заповедите Божи и за любов към ближния, евреите са предали на вечна забрава.

Мнозина от съвременните “либерали” съзнателно затварят очи и казват: “евреите са също такива хора като нас и не бива да ги преследваме …”

В повечето случаи подобни заключения се чуват от устата на масоните, които се мъчат по всички начини да оправдаят евреите, дори и сега. Досега човечеството още не си е изяснило, какво нещо е болшевизмът и от къде води той началото си? Вярно ли е, че болшевизмът води началото си от Карл Маркс? Така мислят мнозина и са уверени, че болшевишкото начало е излязло от “Капиталът” на Карл Маркс, но дали е така?

Най-напред, Карл Маркс няма такъв талант да напише такъв грамаден труд. Той е разполагал с такъв ограничен умствен багаж, че едва ли би му стигнал умът да създаде такава обширна комунистическа програма. “Капиталът” е съставен от цяла комисия, назначена за тази цел от върховния еврейски кагал. Карл Маркс е бил избран само за фирма, и той фигурира като автор изключително за замазване на очите. Върховният кагал под негово име е посял лошите семена сред народните маси, само за, да прокара с ръцете на трудещите се път към Сиона и да създаде могъщо иудейско влияние над всички народи и нации.

Ако направим внимателно разбор на всички войни на древния Израил, ще дойдем до заключение, че методите на съвременния войнстващ болшевизъм по нищо не се различават от онези насилнически начини, които евреите са прилагали във време на своето могъщо царство. Тогава са съществували лозунгите: “Избивай всичко живо, а златото, среброто, едрия и дребен добитък вземи за себе си”, и при възцаряването на болшевизма евреите провъзгласиха нов лозунг на стар глас: “граби ограбеното”, “смърт на империализма и буржоата” и “война на дворците, а мир на колибите”. Под тези лозунги евреите в Русия заграбиха всичко в свои ръце. Империализъм, капитал, дворци и дори колиби, а руския народ заселиха в концентрационни лагери, в бараки, в затвори и го накараха да служи на “избраните” с “вяра и правда” за нищожни подаяния.

Както тогава, така и сега се формираха бойни дружини от лентяи, углавни престъпници и най-различни диви елементи.

Нима цар Саул не е казвал на бойните си дружини; “Ще подгоним филистимяните през нощта и ще ти грабим до сутринта? (Първа книга на Самуил, 14,36).

Когато Саул взел в ръцете си властта над Израиля, той воювал с всичките си съседи: с Моав, със синовете на Амон, с Едом, със суванските царе, с филистимляните и др. (Първа книга на Самуил, 14, 47), а сега неговите потомци взеха властта над нещастният руски народ и под лозунга “световна революция” се мъчат да завоюват цялата вселена за Циона.

Както тогава, така и сега, евреите се ръководят от убийства и грабежи. Създавайки болшевизма в Русия, те са разчитали, че болшевишкият комунизъм ще унищожи по цял свят християнската култура, цивилизацията и православната религия на първо място, а после и другите. Тези сметки на войнствения Иуда не се оправдаха. Както показаха събитията от последните години, комунизмът се натъкна на възродилия се във всички страни национализъм и се оказа недостатъчно силен, за да се справи с него 1932 година е година на обрат в европейската политика.

С дохождането на Хитлер на власт целият живот на Германия потече по нов път. Там се създаде център за борба с юдомасонските заговори. Това накара върховния кагал да промени тактиката си за борба с националните сили, като измени дори ръководните методи на древното иудейство. Залагането върху комунизма за завладяването на света претърпя поражение. Светска Русия, която беше аванпост на войнствуващото юдомасонство изгуби значението си, а новите условия поискаха и нови форми за борба с победоносния националсоциализъм. Тогава бе намерен изход от образуването на блока, наречен “народен фронт”.

Тайните създатели на “народния фронт” обявиха програма върху най-широки начала: всички врагове на международния фашизъм се поканват да участвуват в новообразувания блок.

По този начин в народния фронт бяха въвлечени-партиите на II, III и IV интернационал.

За засилване на политическите сили на противниците на Хитлер, масоните пристъпиха към създаването на още един, така наречения международен блок, но и това се оказа недостатъчно.

Тогава масоните привлякоха Съветска Русия в обществото на народите и й дадоха голяма роля в световната политика. Беше сключено тайно съглашение между Англия, Франция и Съветът, за което в Москва най-напред отидоха Ерио, а после и Идън.

Достатъчно ясно е за нас, в чии интереси е било необходимо да се създават тези блокове под ръководството на Обществото на народите.

Безспорен е също така фактът, че в кабинета на Сарро имаше дванадесет министри масони, които подготвяха вземането на властта от “народния фронт”.

Троцки, като масон от висша степен, активно помагаше за създаването на “народния фронт”.

За тази цел той се засели временно в Париж и живя под покровителството на лидера на масонската ложа “Великия изток на Франция”, Шотан. Троц­ки имаше близки връзки с Ерио и мнозина политически деятели от народния фронт.

Познавайки прекрасно емигрантските кръгове и техните работи, той устройваше провокационни компании и образува прословутото “бранничество”.

Троцки ръководеше също така и Милюков.

Цялата тази масонска работа се заключаваше в това бързо да се организира борбата със световния фашизъм, да се ликвидира Хитлерова Германия и да се създадат Европейски щати под върховното управление на “международните”.

След това да се споразумеят със СССР и тогава вече да се направят Съединени щати на целия свят, под скиптъра на владетел от рода Соломонов, което е и заветната мечта и най-главната цел на масонския световен заговор.

Троцки в донесението си до масона-лидер Шотан пише: “Ако бях на власт в СССР, веднага след вземането на властта от Хитлер, щях да обявя в СССР всеобща мобилизация, за да не дам възможност на Хитлер да се закрепи, защото по-нататък Хитлер с движението си ще представлява несъкрушима крепост”. Масонът Троцки не се е излъгал! Наистина днес Германия представлява несъкрушима крепост! И ето, зад кулисите на юдомасонството се вдига тревога – Хитлеровото движение постоянно расте и се разширява и скоро така ще се разрасне, че ще събори може би комунизма, а после ще се разправи и с масонството.

Понеже масонството е разчитало според политическите вярвания на окултистите да започне решителната борба за завладяване на света в 1936 г. (черна година) и да я свърши към 1942 г., – няма да бъде погрешно твърдението ни, ако кажем, че до този срок: “Светлината ще победи тъмнината и ще настъпи желаният мир в целия свят”.

И едва тогава всички народи, научени на страшни изпитания, ще намерят пътя за разрешение на спорните въпроси без кръвопролития, ще намери мястото си под слънцето и Великата, християнската, православна страна – светата Рус!

С какви лица се попълват франкмасонските ложи и възможна ли е борбата с юдомасонството?

Този въпрос е много деликатен, както в обществените, така и в правителствените кръгове, да не се говори за него, да не се засягат онези елементи, които използувайки нашето мълчание, създават финансова и икономическа криза, изкуствено предизвикват безработица, субсидират пресата и с нейна помощ систематически всяват смутове.

Измъчените народи, в нищета и тревога след тежката световна война, дирят изход из наистина създалото се плачевно положение и не забелязват кой е главният виновник за световния хаос от бедствията и моралното разложение?! ..  А наред с тази нищета сноват охранени роботърговци от-”хуманния век”.

Те са евреите и с тях и господа масоните!

Най-голямото нещастие на човечеството носят двете световни мрежи от злодейски вертепи.

Както едната, така и другата са създадени от еврейството, намират се в неговите ръце и своеобразно се експлоатират от него.

Няма да сбъркаме, ако проведем паралел в родственото значение между франкмасонството и публичните вертепи.

Те еднакво се крият от честните хора с тази разлика само, че публичният вертеп е достъпен за посетителите, пожелали да се потопят в тази кал, а масонският вертеп отваря вратата си само на членовете си; там повече се спазват “семейните традиции”, но те еднакво развращават народа.

Проститутката скланя към разврат и морално падение мъжете, привлича в публичния дом лековерните жени, разпространява венерическите болести, търгува с тялото си и обогатява евреина.

Масоните също с всевъзможни съблазни примамват непознатите си в ложата, постепенно ги превръщат в автомати, с тяхна помощ сеят смут и раздор между държавите, разпространяват лъжливи и вредни за държавата идеи, насъскват партиите една срещу друга, един народ срещу друг, държава срещу държава, и с това обогатяват пак евреите, но вече с по-широк размах.

Както в публичните вертепи, така и в масонските ложи честни, съзнателни хора не отиват. Те знаят, че там се върши систематично злодеяние.

Нима жената, която обича семейството си, дома си, обществото си, нравите и обичаите, ще отиде в публичен дом?

Нима честният и верен патриот, който обича родината си, уважава нейния държавен строй, традициите й, националното си общество, близките си – ще се съгласи ли той да стане член на масонската ложа?

Както в публичния дом, така и в масонската организация, влизат хора безпринципни, изгубили срам, съвест и чест. Хора, заразени от порока на животинския егоизъм, порока на лъжливото честолюбие и склонни към всевъзможни предателства.

Тези хора са изгубили човешкия си духовен облик и поставят личните си, животински интереси над Родината по-горе от националната култура и цивилизация.

Те не са способни да се жертвуват за процъфтяването на страната, защото по душа и характер те са най-често страхливци.

Проститутката с продажбата на тялото си добива средства за разкошен, но също животински живот. Тя дава средства за съществуване и на господаря си – съдържателя на вертепа – евреина, но в същото време трепери пред него и го смята за свой господар. Тя се страхува само от погледа му. Достатъчно е този затлъстял евреин (обикновено всички съдържатели на вертепи са затлъстели до безобразие) сурово да погледне тази, която всъщност го храни, и проститутката раболепничи пред него и изпълнява всичките му долнопробни желания.

Също така и масонът!

След всички изпитания при посвещението в ложата, той става безподобен страхливец. Той не изнася в обществото масонските тайни не защото е дал клетва там, а защото е страхливец.

В неговата душа в “стаята на размишление” (последното изпитание при посвещението, където ново посветеният подпи
Гласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: nikikm
Категория: Политика
Прочетен: 13579067
Постинги: 25637
Коментари: 5864
Гласове: 6257
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031